HSV RET jaarverslagen

CONCEPT NOTULEN LEDENJAARVERGADERING

 

 

9 maat 2018

 

1. Opening door de voorzitter,

 

Eus van Houwelingen opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.

 

Vanavond afwezig met kennisgeving: P. Verbrugge (ziek)

 

Jubileum jaar:

 

De Hengelsportvereniging viert in 2018 zijn 50 jarig bestaan. Een stukje historie van de vereniging is te lezen op de site, Jan Willemse heeft een mooi stukje geschiedenis aangeleverd over het ontstaan van onze vereniging.

 

Dit jubileum willen wij met alle leden vieren en hebben vorig jaar dan ook gevraagd om met ideeën te komen. Aangezien er geen ideeën aangemeld zijn om dit jubileum te viering heeft het bestuur in samen werking met Sjaak IJdo van Wout van Leeuwen voor iedereen een mooie vis jas laten maken. Voor een mooi prijsje heeft iedereen de kans gekregen om er een mooie broek bij te kopen. Mede dankzij Visreis.nl was de broek uiteindelijk voor een nog leuker prijsje aan te schaffen.

 

Na 50 jaar is het ook eens de tijd om kleine dingen te gaan veranderen. Wij willen een nieuw logo laten ontwerpen voor de komende 50 jaar. De papier winkel gaan wij omzetten naar digitaal, dus ook het clubblad. Over uitgaves nog beter nadenken zodat de contributie laag kan blijven. Momenteel geven wij meer geld terug aan de leden dan er wordt binnengebracht, voor nu is het met de jaarlijkse bijdrage van de FRP geen probleem maar wanneer deze wegvalt gaan we dat niet lang volhouden.

 

Ook willen wij graag nieuwe jonge leden zien te werven om de vereniging in bloei te houden, dit moeten wij met z’n allen doen binnen de RET om onze nieuwe collega’s te enthousiasmeren voor onze vereniging.

 

Helaas zijn ons in die 50 jaar ook heel veel vismaten en collega’s ontvallen. Normaal gesproken stonden wij hier op de ledenjaarvergadering een moment bij stil. Maar omdat voor sommige mensen één minuut stilte een hele opgave is, kies ik er liever voor dat eenieder onze overleden collega’s/vismaten op een eigen gekozen moment en locatie mogen herdenken indien gewenst. Beter zo in alle vrijheid dan respectloos de één minuut stilte onderbreken tijdens het moment op de ledenjaarvergadering.

 

2. Opmerkingen Notulen ledenjaarvergadering 2017:

 

Roel Willemse vraagt waarom de notulen 2016 staan vermeld in de notulen van 2017. Dit moet zijn opmerkingen notulen 2016 die wij tijdens de ledenjaarvergadering 2017 hebben behandeld. Kop tekst zal aangepast worden naar Opmerkingen notulen ledenjaarvergadering ……

 

Verder zijn er geen op- en of aanmerkingen op de notulen. Een dank gaat uit naar de notulist.

 

3. Jaarverslag van de Penningmeester 2017

 

Roel heeft een opmerking betreft het kasboek 2017 en dan met name het verschil van 4000,- te kort bij reizen? Dit heeft te maken met de zeevisreis in 2017 waarvoor al de meeste betalingen door de deelnemers zijn voldaan in 2016 en het laatste deel in 2017 en wij in 2017 de grote uitgaves hebben gedaan voor deze reis. De reis heeft dus geen geld gekost voor de vereniging.

 

Verder zal dit het laatste jaar zijn dat de Balans wordt opgemaakt om dat dit voor onze vereniging niet relevant is daar wij geen bezittingen en niet winstgevend zijn. Wij als vereniging proberen altijd op nul uit te komen.

 

Verder zijn er geen aan- en of opmerkingen betreft de financiële huishouding.

 

Dank gaat uit naar de Penningmeester en de Kascontrole commissie.

 

Contributie 2018 gaarne betalen voor 1 april 2018. Bij te laat voldoen van contributie € 2,50 boete.

 

4. Verkiezing Kascontrole commissie 2018:

 

Dank gaat uit naar Frans Pfeifer voor zijn beschikbaarheid als kascontroleur.

 

Om leden te motiveren zullen wij de kascontrole voortaan combineren met een lunch of diner, dit doet de federatie ook een bevalt prima.

 

De Kascontrole commissie is voor 2018 als volgt:

 

1e  Controleur : Jan Willemse

 

2e   Controleur : Eyoup Demir

 

3e  Res. Controleur : Ton Verhoeven

 

5. Verkiezing Bestuur

 

Het bestuur stelt zich wederom beschikbaar. Er hebben zich geen tegen kandidaten gemeld.

 

Het bestuur gaat door in de zelfde samenstelling.

 

Dank gaat uit voor het vertrouwen in het Bestuur en de commissie leden.

 

6. PAUZE

 

Gezien de snelheid van de vergadering slaan we deze over om eerder klaar te zijn.

 

7. Voorstel programma Zeevisdagen 2018:

 

Voorlopig zullen wij met de Marezaet vanuit Vlissingen blijven vissen omdat dit een leuk bootje is en de vangsten tot nu toe goed. Ook kunnen wij makkelijk de boot afhuren en met ons eigen clubje vissen.

 

 

1e Zaterdag 10 februari    
2e Zaterdag 14 april    
3e zaterdag 2 juni    
4e zaterdag 28 juli    
5e zaterdag 29 september    
6e zaterdag 10 november    
  Zondag 16 december Boutvissen, Forellenvijver  

 

 

Zeevisreis 2019:

 

In 2019 gaan wij van dinsdag 28 mei 2019 t/m dinsdag 4 juni 2019 met de vereniging voor een zeevisvakantie naar Noorwegen naar de toplocatie Saltstraumen. Deze reis wordt geheel verzorgd door Joris Nieuwenhoff van Visreis.nl.

 

Voor meer informatie bekijk de site www.visreis.nl/bestemmingen/saltstraumen/

 

Wij hebben voor nu al 24 aanmeldingen en bij meer aanmeldingen zullen wij voor de 2e keer extra uitvraag moeten doen.

 

8. Voorstel programma Witvisdagen 2018:

1e vrijdag 20 april Drimmelen
2e vrijdag 11 mei Voorns kanaal, eigen vervoer
3e vrijdag 1 juni Drimmelen
4e vrijdag 22 juni Locatie nader te bepalen
5e vrijdag 13 juli Nieuwkoopse Plassen
6e vrijdag 3 augustus Locatie nader te bepalen
7e vrijdag 24 augustus Drimmelen
8e vrijdag 14/15 september Groningen
9e vrijdag 5 oktober Drimmelen
10e vrijdag 26 oktober Locatie nader te bepalen
  Zondag 16 december Boutvissen, Forellenvijver

 

Bertus wil graag Nieuwkoop extra inbrengen gezien de mooie locatie en goede vangsten. Even kijken of dit niet te veel bootconcoursen worden i.v.m. andere leden. Optie is wel om 1x Drimmelen te laten vervallen. Wij gaan uitzoeken of dit consequenties heeft voor de prijs van de bootjes.

 

Aad Jansen wil graag naar het B-kanaal tijdens de zomer vakantie daar het verkeer dan rustiger is.

 

Er is besloten om de openstaande locaties pas in te vullen tijdens 3 weken voor de visdatum, daar de laatste jaren de locaties nog al eens wisselde i.v.m. slechte vangstberichten of slecht toegankelijke locaties.

 

33e KNV- concours

 

zaterdag              14/15 september            Q-Buzz Groningen – Veendam-Musselkanaal

 

Wij zijn bezig een geschikte locatie te vinden voor een overnachting tegen een leuke prijs. Indien meer bekend zullen wij dit communiceren via de app en of de site.

 

Witvisweekend 2018

 

vr. t/m zo.           15 t/m 17 juni   Onderdijk

 

Aanmeldingsformulier witvisweekend  is verkrijgbaar via het Bestuur en/of tijdens onze visdagen

 

9. Eindprijsjes 2017:

 

Gezien de stijgende kosten hebben wij besloten om per direct te stoppen met de eindprijzen voor grootste/zwaarste vis en de 7 punten regeling.

 

Dit geld ook het witvisweekend, de Jan de Nies bokaal blijven wij uiteraard wel hanteren.

 

Uiteraard blijven wij wel alles registreren en blijft het een eervolle vermelding.

 

Hierdoor hoeven wij voorlopig ook niet de contributie te verhogen.

 

10. Ingezonden brief benoeming P. Verbrugge tot Ere lid:

 

Hoi Eus, bij deze jou verzoek betreffende info van het mogelijke erelidmaatschap.

 

Het betreft dhr. P.Verbrugge, lid van de zeehengelvereniging vanaf 1988 en tevens bestuurslid. In 1992 zijn de 2 bestaande visverenigingen( witvis en zeevis) op verzoek van de federatie samengegaan, dit werd bekrachtigd door inschrijving bij de kamer van koophandel en in 1993 als Hengelsport-vereniging-van personeel der Rotterdamse Electrische Tram, bij verkorting genaamd H.S.V. RET. 0nder afdeling van de federatie

 

Peet is vanaf de oprichtingsdatum ook bestuurslid geworden van de witvis afdeling, hopend je hiermede van dienst te zijn geweest, met vriendelijke groet, Jan.

 

Peet is dus al meer dan 25 jaar actief voor de vereniging wat volgens de statuten rechts geeft op benoeming tot Ere lid. De aanwezige leden stemmen met grote meerderheid in met de benoeming van Peet Verbrugge tot Ere lid van de HSV RET. Peet zal een klein presentje krijgen en hoeft door de benoeming vanaf heden geen contributie meer te betalen.

 

11. Rondvraag:

 

Jan van Voorden maakt de melding dat er tegenwoordig in Scheveningen Haven betaald parkeren is. Wij waren hier niet van op de hoogte en zullen navraag doen bij de Rederij Vrolijk. Wanneer wij vanuit Scheveningen gaan vissen betekend dit dus hoge parkeerkosten. Jan bedankt voor de melding.

 

12. Sluiting:

 

Alvorens wij aan de borrel gaan willen wij een foto maken met onze nieuwe jassen aan

 

De voorzitter dankt de aanwezigen leden voor hun komst en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>